Ukrán - Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központ
A központ létesítését a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Osztálykirándulás határon túlra
- 2011.03.08.

Szeretettel meghívjuk a Tisza forrásvidékére azokat az osztályokat, amelyeknek tanulói és tanárai szeretnék megismerni Kárpátalja történelmi nevezetességeit, természeti értékeit, és a kárpátaljai magyarság, különösképpen a Tisza forrásvidékén szórványban élő magyar nemzettársak életét.

továbbMKO-UA-1-2016/1-000114

Szórvány misszió


A Bethlen Gábor Alap 200 ezer forinttal támogatta az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központ 2016. évi működését, rendezvényeink megvalósítását, valamint művészeti csoportjaink és vasárnapi iskoláink fenntartását.

Az általunk működtetett Ukrán-Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központ 2016-ban is otthont adott a Tisza forrásvidékén élő magyarok számára. A Rahói Női Kar és a Havasi Gyopár Gyermek Tánccsoport hetenként tartott próbát. Helyet adtunk a civil szervezetek és különböző klubok összejöveteleinek, fogadtuk az anyaországból érkező civil szervezetek küldöttségeit és több magyarországi meghívásnak tettünk eleget.

Művészeti csoportjaink díszvendégként léptek fel Budapesten, a XX. Magyar Kultúra Napja Gálán, és a Nagytarcsán megrendezett Magyar Kultúra Napja ünnepségen. Részt vettek a hatodik alkalommal megrendezett FELTISZA Fesztiválon Bustyaházán, a nyírbogdányi falunapon, a nagyberegi II. Csipkebogyó-és beregiszőttes Fesztiválon. A női kar résztvevője volt a técsői XXVII. Arany Ősz Kórustalálkozónak. Csoportjaink közvetítették a magyar kultúrát a vidráspataki és nagybocskói falunapon, felléptek a XXIII. Hucul Brinza Fesztiválon.

A vidráspataki általános iskolában az általunk folytatott több éves sikeres vasárnapi iskolai magyar nyelv oktatásnak köszönhetően a 2016/17-es tanévben a felső tagozaton hivatalosan bevezették a magyar nyelv oktatását második idegen nyelvként. Önkénteseink a rahói, vidráspataki és tiszabogdányi vasárnapi iskolában tanították a magyar nyelvet. 2016-tól felnőtteket is segítünk abban, hogy "visszatanulják" szüleik, nagyszüleik anyanyelvét.

A Bethlen Gábor Alap támogatása hozzájárult a Rahói Ukrán Magyar Társaság küldetésének megvalósításához.


Petőfire emlékezünk

MKO-UA-1-2014/1-000099


Rendezvényünket az ivanofrankovszki egyetem színháztermében tartottuk meg. Az eseményen jelen volt Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Kékesi Sándor, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány técsői irodájának vezetője, a KMKSZ Técsői Alapszervezetének elnöke, továbbá a Falvak Kultúrájáért Alapítvány küldöttsége Nick Ferenc kuratórium elnök vezetésével.
A Himnusz eléneklése után Nejzsmák Emma, a KMKSZ rahói alapszervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Megemlékezett a Petőfi Sándor Anyanyelvi Klub alapítójáról, Bilics Éváról és méltatta a klub 26 éven át folytatott működését. Megköszönte az együttműködést azoknak, akik tevékenyen vettek részt a klub munkájában.

Sari József beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy őriznünk kell hagyományainkat, hogy kultúránk ne olvadjon be a többségi nemzet kultúrájába.

Nick Ferenc ismertette Petőfi Sándor életútját, akinek „csupán 26 évet adott a sors, de ennek ellenére világméretű életmű maradt utána”, majd így folytatta: „A költő verseivel összefogta a magyar nemzetet, amelyet a határon túliak és az emigrációban élők róla elnevezett szervezetekkel napjainkig éltetnek.

Megemlékezésének zárásaként bemutatta a 13 éves tehetséges Varahta Miroszlavot, aki elkészítette Petőfi Sándor mellszobrát. A fiatal alkotó elismerésben részesült. A szobrot Nick Ferenc és Sari József leplezték le.

A műsorban összeállítás hangzott el Petőfi Sándor verseiből és fellépett a Havasi Gyopár Gyermektánccsoport, amely Jurij Szavcsuk vezetésével magas színvonalon őrzi magyar néptánc kultúrát.

A rendezvény zárásaként Nejzsmák Emma kijelentette, hogy a Petőfi Sándor Anyanyelvi Klub továbbra is működni fog és teljesíti küldetését, a magyar nyelv fennmaradásának elősegítését a Tisza forrásvidékén.

A rendezvényt követő fogadás lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésre, közös éneklésre.Az Ukrán Magyar Központ működtetése

2660/2013


A Bethlen Gábor Alap 200.000.-Ft-tal támogatta az Ukrán Magyar Kulturáli, Oktatási és Információs Központ Működtetését a 2013. március -2014. február közötti időszakban.

A támogatás 15%-át tűzifa vásárlásra fordítottuk, amely hozzájárult ahhoz, hogy a központban a fűtési idényben is meg tudtuk tartani programjainkat és művészeti csoportjaink próbáit.

A támogatás 16%-ot fordítottuk a helyiség takarításához, karbantartásához, napi működtetéséhez szükséges dolgok vásárlására. Ezzel biztosítottuk az épület működését.

A támogatás 20%-át fordítottuk a működéshez szükséges telefon feltöltő kártya vásárlására

A támogatás 49%-ából irodaszereket vásároltunk az adminisztrációs munka elvégzéséhez.


Anyanyelvi tábor szórványban élő gyermekeknek

UA066/2013


A Bethlen Gábor Alap 150.000.-Ft-tal járult hozzá a 2013. év augusztuában megtarott 20 fős anyanyelvi tábor megszervezéséhez.


Anyanyelvi és honismereti tábor szórványban

3222/2012

A Bethlen Gábor Alapból 200 000.-Ft támogatásban részesült a 2012 augusztus 20-26. között megrendezett anyanyelvi és honismereti tábor megvalósítására, amelyen a Tisza Forrásvidéke Vasárnapi Iskolahálózat 23 tanulója vett részt. A tábort Rahón, az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központban szerveztük azzal a céllal, hogy a szórványban élő magyar nyelvet tanuló gyermekek anyanyelvi képességeit fejlesszük és erősítsük a magyar identitást. A projekt hozzájárult a gyermekek szókincsének és nyelvi készségének fejlődéséhez. Megismerték lakóhelyük környékének magyar emlékhelyeit, közvetlen élményt gyűjtöttek a magyar nép szokásairól, kulturális örökségéről. Erősödött a résztvevők magyar identitása és fejlődött közösségük.
Tisztelettel megköszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány közreműködését.


Honismereti és anyanyelvi tábor szórványban

2922/2011-UA008919-021

Fotógaléria

A szórványvidéken működő Tisza Forrásvidéke Vasárnapi Iskolahálózat tanulói anyanyelvi képességeinek intenzív fejlesztése, a magyar identitás erősítése és közösségépítés céljából szerveztünk tábort Rahón az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központban.
Tiszabogdányban 3 évvel ezelőtt indítottuk újra a magyar nyelv tanítást, Vidricskában pedig a 2010-11-es tanévben indult a nyelvoktatás. A tanulók nagy igyekezete ellenére a nyelvtanulás sok nehézséggel jár. A többségi ukrán környezet miatt a fiatalok az ukrán nyelvet sajátították el anyanyelvként, a magyar szavakat erős ukrán akcentussal ejtik, ezért a táborban kiemelt figyelmet fordítottunk a kiejtés gyakorlására. Nyelvi foglalkozásokat tartottunk, vidám verseket, mondókákat tanítottunk, vetélkedőt szerveztünk, ismeretet adtunk át a magyar nemzet múltjáról, hagyományairól.
A program elérte célját A programban résztvevő tiszabogdányi, vidricskai és rahói gyermekek kiejtése javult, szókincsük bővült, közösségük, identitásuk erősödött, ezáltal a tábor hosszú távon hozzájárul a Tisza forrásvidékén szórványban magyarság fennmaradásához.

Nyejzsmák Emma elnök
Rahói Járási Ukrán Magyar Kulturális Együttműködési Társaság


A magyar nyelv hete a Rahói járásban

557 /2011/UA008919-020


Fotógaléria


Az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központ megalapításának 5.évfordulója alkalmából 2011.december 3-án ünnepi gálát rendeztünk az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központ létrehozásának 5. évfordulója alkalmából Rahón a Tisza Kávézóban. Az ünnepségre mindazokat meghívtuk, akik az elmúlt 5 évben valamilyen formában együttműködtek velünk.

A rendezvényen jelen voltak a Tisza Forrásvidéke Vasárnapi Iskolahálózat nagybocskói, terebesfejérpataki, szvidoveci, kőrösmezői, tiszabogdányi, vidricskai és rahói iskoláinak képviselői, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány küldöttsége Budapestről, Tiszabogdány polgármestere, Rahó és Nagybocskó alpolgármesterei, a Kárpáti Bioszféra Rezervátum igazgatója, Darabán János, Rahó díszpolgára, Mikulyák László katolikus plébános, rahói hucul közösség képviselői, valamint Scherczer Károly konzul, a beregszászi konzulátus képviseletében.

Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnöke számolt be a két civil szervezet által közösen működtetett Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központ elmúlt 5. évi tevékenységéről és a jövőre vonatkozó terveiről. Scherczer Károly a beregszászi konzulátus nevében köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte a magyar nyelv szépségét és ősiségét. Hozzászólt még Tiszabogdány alpolgármestere és a Kárpáti Bioszféra Rezervátum igazgatója, valamint a Rahó város alpolgármestere, aki oklevelet adott át Nick Ferenc és Nick Katalin részére.

Az ünnepi beszédeket követően a Chikágóból hazatelepült szlovéniai magyar, Gönz M. László által adományozott, a pápa által felszentelt menekültek zászlajának szalagokkal való díszítése következett.
Két tanuló „Ifjú idegenvezető” elismerésben részesült.

A ünnepi kulturális műsorban felléptek rendezvényt megelőző Magyar Nyelv Hetében az egyes vasárnapi iskolákban legkiemelkedőbb eredményt elért tanulók, a rahói hucul zenekar képviselői és az Európai Nőegylet énekkara. A vacsorát követően a Magyarországról érkezett Hegedűs Gergő, a Magyar Kultúra Apródja tánczenével mulattatta a vendégeket, akik közül sokan táncra perdültek.

A Magyar Nyelv Hete a Rahói Járásban elnevezésű programot a „Misszió a magyar nyelv fennmaradásáért” elnevezésű hosszú távú program részeként valósítottuk meg, amelynek célja a Rahói járásban szórványban élő magyarság fennmaradásának elősegítése, a magyar identitás erősítése, közösségépítés.

Nejzsmák Emma elnök
Rahói Járási Ukrán Magyíar Kulturális Együttműködési Társaság


"A lét a tét" szórvány találkozó és konferencia

NCA-NK-11-A-0383

Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Rahói Járási Ukrán Magyar Kulturális Együttműködési Társasággal együttműködve szórvány találkozót és konferenciát szervezett Rahón az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központban. Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósuló „A lét a tét” elnevezésű konferencián az előadók és hozzászólók 6 ország képviseletében fejtették ki véleményüket a magyar szórvány közösségek jelenéről és fennmaradásának esélyeiről. Kiemelték a határon átnyúló civilszervezeti kapcsolatok jelentőségét a magyar nyelv, a magyar kultúra szórványban való megőrzésében. A résztvevők a Misszió a magyar nyelv fennmaradásáért programot sikeresnek ítélték meg és folytatását javasolták.

A projekt egyben a Külügyminisztérium támogatásával 2006. december 2-án megnyílt Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központ jubileumi (5. éves) önértékelése.

A szervezők az öt éves együttműködés, konferencia és a konferenciát megelőző kerekasztal beszélgetések tapasztalatait kiadványban foglalták össze.

Nick Katalin irodavezető
Falvak Kultúrájáért Alapítvány


Tisza-party ifjúsági cseretábor

NCA-NK-11-A-1053


Fotógaléria


A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Rahói Járási Ukrán Magyar Kulturális Együttműködési Társasággal együttműködve 2011. augusztus 7-14. között magyarországi és szórványban élő kárpátaljai gyermekek számára egy hetes közös táborozását szervezett Rahón, az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központban a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.

A tábor célja az volt, hogy gazdagodjon a kárpátaljai (rahói, tiszabogdányi, vidricskai) gyerekek magyar nyelvi szókincse, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Aranyosapátiból érkező fiatalok pedig ismerkedjenek meg a Tisza forrásvidékével, az ott élő magyarok életével.

Az aranyosapáti gyerekeket elkísérte az általános iskola két tanára, Hanzáné Pályka Éva és Sebestyén Zoltán, akik zenei és játékos foglalkozásokkal gazdagították a programot. A tábor megvalósításában a Tisza Forrásvidéke Vasárnapi Iskolahálózat tanárai is közreműködtek.

A résztvevők felkeresték a Fekete-Tisza és a Fehér Tisza összefolyását, kirándultak a Fekete-Tisza mentén és jártak a Tatár-hágón is. A búcsúesten a táborban tanultakból adtak műsort a megjelent szülőknek, érdeklődőknek.

A fiatalok szép emlékekkel és határon átívelő barátságokkal gazdagodtak.

Nick Katalin irodavezető
Falvak Kultúrájáért Alapítvány


A magyar kultúra szekerével a Tisza forrásvidékére

NCA-NK-10-C-0973


Fotógaléria


A „Magyar kultúra szekerével a Tisza forrásvidékére” elnevezésű program a Tisza forrásvidékén élő magyarság fennmaradását segítő hosszú távú misszió keretében a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Rahói Járási Ukrán Magyar Kulturális Együttműködési Társaság közös szervezésében valósult meg.

A Rahón, Nagybocskón, Terebesfejérpatakon és Vidráspatakon rendezett kulturális programokon a műsort a Kultúra Lovagrendje és a Falvak Kultúrájáért Civil Hálózat tagjai biztosították: Bella Péter tekerőlant, Nick Andrea gitár és népdal, Krajnikné Hegyi Irén harmonika, Benedek Zoltán és Pilisi Ond klasszikus zene, túrkevei Chorda Kórus operett, Joó Gábor és Béres Mariann néptánc, Rácz István előadás a tiszavirágzásról, Fogarasi Péter előadás a füsti fecskéről. A népdaloktól az operetten át a magyar klasszikus zenéig sok szép fülbemászó dallamot hallott a közönség és gyakran ők is dalra fakadtak.

„Magyar kultúra szekerével a Tisza forrásvidékére” program legértékesebb „hozománya”, hogy Rahón megalakult a nőegylet kórusa és újra indult a gyermek néptánc csoport.

A Túrkevéért Alapítvány és kezdeményezésére két évvel ezelőtt megkezdett Túrkeve és Nagybocskó közötti kapcsolatépítés szempontjából nagy előrelépést jelentett, hogy nagybocskói koncert alkalmával született meg a döntés a testvérvárosi szerződésről, amelyet 2011. februárjában alá is írt a két város polgármestere.

A „szekérrel utazó” művészek is élményekben gazdagon tértek haza.

Nick Katalin irodavezető
Falvak Kultúrájáért Alapítvány

Honlapkészítés